BL
OG

Read our
recent news

PAZARLAMA NEDİR?

            
                
                    

Bir pazarlama stratejisi oluşturmadan önce mutlaka yapılacak işin niteliğinin bilinmesi gerekmektedir. Pazarlama için gerekli 5 aşamaya değinecek olursak: 

                   

Durum Analizi: Şirketin bulunduğu konumun daha net bir şekilde görülebilmesini sağlar. Satışı gerçekleştirilen ürün veya hizmetin rakipler karşısındaki konumunu iyi değerlendirilebilmesi, gelecekte karşılaşılabilecek risklere ve beklenmedik rakip hamlelerine karşı koruma niteliği sağlayacaktır. 

                   

Hedefler: Durum analizinin başarılı bir şekilde yapılmasından sonra gerçeklikten uzaklaşmadan hedef belirlemesi yapmak, yarar niteliğinde olacaktır. Bu noktada mütevazı ve tutarlı olmak son derece önemlidir. Hedeflerin doğru belirledikten sonra başarıya ulaşmak da bir o kadar kolay olacaktır. 

                   

Strateji: Belirlenen hedeflerin ne kadar sağlanabileceğine ilişkin detaylı değerlendirme strateji aşamasında yapılır. Yani hedeflemenin sağlaması ve tekrar değerlendirmesini içerir. Eğer herhangi bir eksiklik yoksa, stratejinin kurumun ya da kişinin kendi güçlü yanları üzerinden mi yoksa rakibin zayıflıkları üzerinden mi yapılacağı belirlenir. 

                   

Taktikler: Bu aşamada belirlenen strateji üzerinden hangi kanallara yoğunlaşılacağı belirlenir. 

                   

Bütçe ve Denetimler: Bütçe değerlendirilmesinin yapılması son derece uzmanlık gerektiren bir iştir. Çünkü yalnızca rakamları karşılaştırarak yapabileceğiniz bir değerlendirme ne yazık ki değildir. Değerlemeyi yaparken, görünmez ve soyut bir kavram olan risk faktörünü de sayısal olarak hesaplamanız gerekir. Denetim aşaması ise pazarlama stratejisi faaliyete geçtikten sonra sürekli kontrol edilmesi ve gidişata yönelik bilgi edinilmesini ifade eder.