BL
OG

Read our
recent news

MARKA NEDİR?

    Marka, bir ya da bir grup üreticinin ya da satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır. Marka aynı zamanda işletmeyi ya da bir ürün ve hizmeti temsil eden bir kimlik ve kişiliktir. Marka gerek kalite gerekse dürüst bir çalışma ve bir iş hacmi sembolü olarak hak sahibi tanıtan işaretler olarak da tanımlanmaktadır. Mal ve hizmetlerle onları tanıtan marka arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı mal ve hizmetler markalarıyla bütünleşmiştir.

                   

Tüm ürünlerin bazılarının fiziksel ve kimyasal özellikleri yanında markasıyla yansıttığı bazı duygusal ya da psikolojik özellikleri vardır. Bu özellikler bir kimliği yansıtarak tüketicinin zihninde bir imaj oluşturur. Bu imajın rakip ürünlere göre tüketici zihnindeki pozisyonuna markanın konumu bunun için yürütülen çabalara da markanın konumlandırılması denir. Dolayısıyla marka bir isim olmanın ötesinde bir kimlik bir imaj ve konumlandırmaya hizmet eden bir kavram olarak görülmelidir. 

                   

MARKA TANIMININ 4 TEMELE DAYANDIĞI SÖYLENİR:

                   

1- TATMİN 

                   

Bir marka tüketicinin istediği arzuladığı ve beklediği tatmininin karşılığı bu tatmin fiziksel ya da ruhsal olabilir. 

                   

2- İŞ BİRLİĞİ 

                   

Marka tüketici ile tatmin konusunda iş birliği kurabilmelidir. Bu iş birliği hizmetlerde çalışanların tüketicilerle gerçekleştirdikleri iletişimde sağlanır. 

                   

3- İLİŞKİ
 Marka tüketicilerle güvene empatiye dayalı riskten koruyucu ilişkileri geliştirmelidir. 

                   

4- ÖYKÜ
 Her markanın anlatması gereken bir öyküsü olmalıdır.